Gaia-Wind

Trin-for-trin

Drømmer du om en bæredygtig selvforsyning vil en husstandsvindmølle være det nære valg. TP Mølleservice kan hjælpe dig trygt gennem regel-rytteriet omkring husstandsmøllerne. Vi tilbyder dig en grundig vejledning, vi hjælper med opsætningen og det årlige serviceeftersyn.


Typiske spørgsmål, som helt sikkert vil blive vendt med dig er:

 

- Hvordan er de lokale vindforhold?
- Hvor mange kWh vil en Gaia-Wind husstandsmølle kunne producere?

- Er der tilskud eller andre finansielle ordninger tilgængelige ved anskaffelsen af en vindmølle?

- Er en Gaia-Wind husstandsmølle opstillet på din grund en økonomisk attraktiv løsning?

- Vil en sådan investering give mening?

- Hvilken placering er den mest fordelagtige?

 

Efterfølgende udarbejder vi et konkret projektforslag med placeringsanvisning, produktionsberegninger og finansieringsmodel.

 

Det er så din opgave at søge om landzonetilladelse, hvis du ikke allerede har gjort det. En landzonetilladelsen gives ud fra en konkret vurdering efter planlovens krav om afstande etc. Vi hjælper dig med dokumentation og projektbeskrivelse mv. Det tager noget tid at få tilladelsen, bl.a. fordi der er visse høringsfrister, der skal overholdes.

 

Når du først har landzonetilladelsen, så medfølger der en tilladelse til rejse møllen. Den gives på basis af møllens tekniske godkendelse og en konkret vurdering af støjforhold. Nu kan vi planlægge projektet i detaljer og få finansieringen på plads.

Vi udformer en tidsplan med klare opdelinger af de forskellige ansvarsområder og opgaver.

 

Det første der sker, er støbning af fundamentet og forberedelsen af tilslutningen til ejendommens hovedmåler. Når det er på plads rejses selve møllen, hvilket sker i løbet af en dag. Den installeres af TP Mølleservices teknikere, og så er du klar til at trykke på knappen og starte din nye tilværelse med selvforsyning.

Læs også...

Få støtte til el
Læs mere

Den stille mølle
Læs mere

Trin-for-trin
Læs mere

Kontakt os

+45 40180201

info@tpmoelleservice.dk

Industrivej 9 | 8800 Viborg

TP MØLLESERVICE

TP-mølleservice er en servicevirksomhed som siden 2002 primært har arbejdet med salg, service, reparation og opstillinger af Gaia husstandsvindmøller i Danmark.

Kontakt os

Inspiration

© 2015 TP MØLLESERVICE | cvr. 2664 0687